Zelený certifikát

Naša spoločnosť je držiteľom zeleného certifikátu za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu.

Zelený certifikát vo formáte PDF SK verzia.