Certifikát ISO

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015.

Certifikát ISO 2018 vo formáte PDF SK verzia.