Certifikát ISO

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015.

Certifikát ISO 9001:2015 vo formáte PDF SK verzia.