Pridajte sa k nám!

Hľadáme šikovných a spoľahlivých kolegov do nášho tímu.

Pozrite si aktuálnu ponuku voľných pracovných pozícií. Pre viac informácií kliknite sem.

Ak Vás žiadna ponuka nezaujala, pošlite nám motivačný list s popisom práce o akú by ste mali záujem a Váš životopis. V prípade ak budeme hľadať niekoho ako ste Vy, budeme Vás kontaktovať.

E-mailová adresa pre zaslanie: servis@escsk.eu.

 

Zaslaním životopisu dáva uchádzač spoločnosti ESC sk s.r.o., Pri tureckom kopci 7, 900 46  Most pri Bratislave, IČO 46 616 560 (ako prevádzkovateľovi) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 2. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len „nariadenie“), výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, v akom ich poskytol v životopise, prípadne v motivačnom liste alebo podobnom dokumente, a to na účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie a na prípadné následné oslovenie uchádzača s pracovnou ponukou. Pri spracúvaní osobných údajov nebude Uchádzač zároveň vyhlasuje, že je na udelenie súhlasu plne spôsobilý a oprávnený, je starší ako 16 rokov, a že si je vedomý svojich práv podľa zákona a nariadenia, najmä práva na základe písomnej žiadosti od vyžadovať potvrdenie o tom či sú jeho osobné údaje spracúvané alebo nie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme vyžadovať informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, a pod. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môže uchádzač kedykoľvek odvolať. Poskytnuté osobné údaje nebudú podliehať cezhraničnému prenosu do tretích krajín.