Environmentálna zodpovednosť

Ako spoločnosť preberáme zodpovednosť za akúkoľvek stopu, ktorá po nás ostáva a ktorú vytvárame pri našej činnosti. Snažíme sa nielen o odstránenie negatívnych stôp a v prípadoch, kedy to nie je možné, o minimalizovanie vzniknutého množstva odpadu alebo o jeho druhotné využitie, či správne likvidovanie.

 

 

Ako servis elektroniky dávame veciam druhú šancu. Toto je prvý a hlavný záväzok, ktorý je nielen predmetom našej činnosti, ale výrazne aj prispieva k znižovaniu vznikajúceho elektroodpadu – opravou dávame veciam druhú šancu. Pokiaľ oprava nie je možná, zariadenia odovzdávame na ekologickú likvidáciu spoločnostiam, ktoré sú oprávnené Ministerstvom životného prostredia. Ekologickej likvidácii podliehajú nielen doslúžené zariadenia, ale aj súčiastky z nich. Ekologická likvidácia nie je len cieľom ale aj povinnosťou, zvlášť keď ide o nebezpečný odpad, ktorý predstavujú batérie, akumulátory a niektoré elektronické súčasti. Každoročne sa zameriavame na vyhodnocovanie stanovených cieľov a prijímame nové, čím sa snažíme posúvať vpred.
V tejto súvislosti dostala naša spoločnosť Zelený certifikát za rok 2022.